Vytvořte fakturu

SC REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název SC REAL
IČO 35716070
TIN 2020267216
DIČ SK2020267216
Datum vytvoření 11 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SC REAL
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 185 000 €
Zisk 625 951 €
Kapitál 2 700 €
Vlastní kapitál -312 780 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259317110
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 730,990
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 51,634
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,224
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 36,224
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 15,410
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,430
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 10,980
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 679,356
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 612,468
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 612,468
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 65,758
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 65,758
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,130
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,081
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 730,990
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,888
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,563
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,563
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 625,951
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,102
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,422
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,287
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,287
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,135
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 46,680
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 185,000
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 185,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,270
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 122,683
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 875
D. Služby (účtová skupina 51) 45,679
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,730
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,763
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 613,229
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 612,468
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 612,468
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 758
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 758
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 613,102
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 628,832
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 625,951
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017