Vytvořte fakturu

AUDITCOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUDITCOM
IČO 35716118
TIN 2021393704
DIČ SK2021393704
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDITCOM
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 79 953 €
Zisk -26 874 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255561351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 798
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 798
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 798
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,630
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,290
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,630
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,666
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,428
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,494
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 871
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,130
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,874
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,922
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 377
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 77,545
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,021
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,162
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,569
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,793
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 79,953
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 83,137
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -12,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,816
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 100,634
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,299
C. Služby (účtová skupina 51) 47,735
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,388
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 300
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,912
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,681
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,103
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,235
M. Úrokové náklady (562) 3,372
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,863
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,914
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,874
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015