Vytvořte fakturu

ORKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORKA
IČO 35716169
TIN 2020251310
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORKA
Hlavná 51
90041
Bratislava
Financial information
Zisk -7 689 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245650321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,782
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,782
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 603
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 451
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,385
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,442
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -24,392
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,689
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,827
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,827
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 633
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,194
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,209
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,209
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,209
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,209
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35716169 TIN: 2020251310
 • Sídlo: ORKA, Hlavná 51, 90041, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41 30.04.2001
  Martina Čambalova 51 Rovinka 900 41 30.07.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michaela Čambalová 6 639 € (100%) 51 Rovinka 900 41
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.08.2014Noví spoločníci:
   Michaela Čambalová 51 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Čambalova 51 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 30.07.2014
   01.08.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41
   17.02.2005Nové sidlo:
   Hlavná 51 Rovinka 900 41
   16.02.2005Zrušené sidlo:
   Dlhá 47 Šamorín 931 01
   30.04.2001Nové sidlo:
   Dlhá 47 Šamorín 931 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie - oprávnenie, môže sa obchodovať len s takýmto povolením - oprávnením
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Čambal Hlavná 51 Rovinka 900 41
   29.04.2001Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   13.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   forfaiting a faktoring
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   23.04.1997Nové obchodné meno:
   ORKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   forfaiting a faktoring
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   služby súkromných detektívov
   Noví spoločníci:
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Karika Svätoplukova 20 Bratislava 821 08