Vytvořte fakturu

JoViDa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Obchodní název JoViDa
IČO 35716258
TIN 2020995746
DIČ SK2020995746
Datum vytvoření 17 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JoViDa
Školská 11/B
90026
Slovenský Grob
Financial information
Prodej a příjem 10 000 €
Zisk 6 198 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243412186, 0255423791
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,837
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,837
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,639
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,198
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,063
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,837
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,837
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,198
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 0
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,842
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 227
D. Služby (účtová skupina 51) 396
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,185
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,179
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,006
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,158
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,377
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,158
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,198
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016