Vytvořte fakturu

GOMCo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GOMCo
IČO 35716274
TIN 2020218079
DIČ SK2020218079
Datum vytvoření 25 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOMCo
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 731 €
Zisk 312 €
Kapitál 5 850 €
Vlastní kapitál -82 533 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905730462
Mobile(y) 0905730462
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,326
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,326
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,326
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,408
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 638
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 247
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,257
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,734
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -82,221
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -89,504
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 312
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,955
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 100,943
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 220
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 199
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,340
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,731
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,131
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,600
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,187
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,235
C. Služby (účtová skupina 51) 13,785
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,452
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 403
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 312
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,544
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,111
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 273
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 273
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -272
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,272
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35716274 TIN: 2020218079 DIČ: SK2020218079
 • Sídlo: GOMCo, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Kontra Lenardova 8 Bratislava 851 01 25.04.1997
  Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05 25.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Kontra 3 320 € (50%) Lenardova 8 Bratislava 851 01
  Ing. Peter Kontra 3 320 € (50%) Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.11.2002Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kontra Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kontra Lenardova 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.04.1997
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.04.1997
   21.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   24.04.1998Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   23.04.1998Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   25.04.1997Nové obchodné meno:
   GOMCo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05