Vytvořte fakturu

Nortel Networks Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Nortel Networks Slovensko
IČO 35716428
TIN 2020266732
DIČ SK2020266732
Datum vytvoření 28 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nortel Networks Slovensko
Sv. Cyrila a Metoda 2
92101
Piešťany
Financial information
Prodej a příjem 7 709 €
Zisk -435 143 €
Kapitál 808 962 €
Vlastní kapitál -851 491 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254413000
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 675,168
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 675,143
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 101,562
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 101,562
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,562
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 573,581
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 573,581
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 25
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 675,168
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,286,635
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -858,795
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 359,668
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,218,463
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -435,143
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,961,803
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,795,399
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,722,192
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,722,192
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,073
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 134
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 166,404
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 166,404
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,709
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,709
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 265,788
D. Služby (účtová skupina 51) 262,610
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,178
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -258,079
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -262,610
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,641
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 319
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 319
XII. Kurzové zisky (663) 12,322
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 188,745
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 188,420
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 325
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -176,104
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -434,183
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -435,143
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :35716428 TIN: 2020266732 DIČ: SK2020266732
 • Sídlo: Nortel Networks Slovensko, Sv. Cyrila a Metoda 2, 92101, Piešťany
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 6 639 € (100%) Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2010Nové sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 2 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   David Gerard Quane Woodfield, Cappagh Road 27 Barna, Galway Írsko Vznik funkcie: 10.11.2010
   07.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Simon John Freemantle Kings Hill 58 Beech, Alton, Hampshire 9034 4AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 14.01.2009
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
   30.07.1999Nové obchodné meno:
   Nortel Networks Slovensko, s.r.o.
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikač- ných zariadeniach jednotnej telekomunikač- nej siete
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj telekomunikačných zariadení
   28.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu /s výnimkou organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ