Vytvořte fakturu

GROSSBYT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GROSSBYT
IČO 35716436
TIN 2020267095
DIČ SK2020267095
Datum vytvoření 28 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GROSSBYT
Gessayova 2598/10
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 364 221 €
Zisk -13 191 €
Kapitál 300 011 €
Vlastní kapitál 29 922 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254417951, 0252920900, 63537683
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 294,481
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 114,373
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 114,373
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,811
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 83,562
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 175,658
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,794
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,368
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 426
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,801
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,233
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,233
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 59,463
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,105
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 96,063
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 95,258
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 805
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,450
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,450
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 294,481
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,732
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 254,968
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 420
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 420
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -232,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,191
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -233,295
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,191
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,245
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 205,367
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,087
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 203,280
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,592
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,482
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,482
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,946
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,652
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,512
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,045
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,045
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,241
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,504
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 3,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 364,222
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 364,221
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 35,032
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 244,081
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 78,185
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,923
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 368,603
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,899
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 145,135
D. Služby (účtová skupina 51) 98,021
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 52,859
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,370
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,507
4. Sociální náklady (527, 528) 982
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,125
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,267
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,267
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,297
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,382
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,243
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,849
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,736
2. Ostatní náklady (562A) 2,736
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,113
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,849
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,231
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,191
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35716436 TIN: 2020267095 DIČ: SK2020267095
 • Sídlo: GROSSBYT, Gessayova 2598/10, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04 31.03.2005
  Lucia Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 13.09.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Mozolák 3 983 € (60%) Matúšova 25/B Bratislava 811 04
  Lucia Ivičičová 2 656 € (40%) Matúšova 25/B Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.07.2010Noví spoločníci:
   Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 31.03.2005
   Lucia Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.09.2006
   27.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 31.03.2005
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.2006
   04.07.2007Nové sidlo:
   Gessayova 2598/10 Bratislava 851 03
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   07.02.2007Noví spoločníci:
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ivica Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   04.10.2006Noví spoločníci:
   Ivica Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.2006
   05.05.2005Nové sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 31.03.2005
   04.05.2005Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   12.02.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   11.02.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   08.08.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   07.08.2000Zrušené sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   23.03.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   22.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Andrea Babčanová Marková 13 Bratislava
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   Mária Lazová Žilinská 12 Bratislava
   19.05.1999Noví spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1998Nové sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Andrea Babčanová Marková 13 Bratislava
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   Mária Lazová Žilinská 12 Bratislava
   21.01.1998Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Herczeg nám. SNP 476/17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Uzsáková Marková 13 Bratislava
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   GROSSBYT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jozef Herczeg nám. SNP 476/17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Uzsáková Marková 13 Bratislava