Vytvořte fakturu

FOTO - COPY CENTER - NIKI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.07.2016
Basic information
Obchodní název FOTO - COPY CENTER - NIKI
IČO 35716479
TIN 2020266204
DIČ SK2020266204
Datum vytvoření 30 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOTO - COPY CENTER - NIKI
Mariánska 7
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 070 €
Zisk -10 327 €
Kapitál 212 862 €
Vlastní kapitál 134 708 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252925625
Fax(y) 0252920368
Date of updating data: 27.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 638,303
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 557,981
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,425
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 6,425
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 551,556
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,202
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,759
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,981
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 378,614
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,322
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,820
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,096
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,096
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 70,724
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,502
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -72
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,574
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 638,303
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,737
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,917
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,917
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 258,263
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -160,448
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -160,448
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,327
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,128
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 467,784
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 465,824
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 344
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 344
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 62,438
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 62,438
Date of updating data: 27.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,070
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,070
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,070
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,420
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,076
D. Služby (účtová skupina 51) 4,980
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,035
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,319
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,350
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,014
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,090
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,089
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,983
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,367
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,327
Date of updating data: 27.07.2016
Date of updating data: 27.07.2016