Vytvořte fakturu

ANEXO Systems - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANEXO Systems
IČO 35716525
TIN 2020266050
DIČ SK2020266050
Datum vytvoření 09 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANEXO Systems
Mlynské Nivy 4
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 217 510 €
Zisk 2 031 €
Kapitál 84 370 €
Vlastní kapitál -34 181 €
Kontaktní informace
Email anexo@anexo.sk
Telefon(y) 0905755744
Mobile(y) 0905616745, 0905755744
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,526
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,526
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,526
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,818
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,399
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,030
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,756
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 70,344
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,150
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -41,484
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,031
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,494
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,577
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 79,004
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,139
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,354
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,511
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,913
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 217,510
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 109,831
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 103,232
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,447
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 204,058
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 103,302
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,437
C. Služby (účtová skupina 51) 65,150
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,252
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,774
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 503
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 640
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,452
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,174
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 205
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 205
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,679
M. Úrokové náklady (562) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,599
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,474
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,978
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 947
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,031
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015