Vytvořte fakturu

M & M TERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M & M TERM
IČO 35716550
TIN 2020267150
Datum vytvoření 30 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M & M TERM
Fraňa Kráľa 28
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 230 €
Zisk 2 349 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 47,450
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,509
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,509
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,509
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,365
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,324
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,274
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 576
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 576
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,392
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 213
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 213
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 207
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 207
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,623
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,623
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,349
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 860
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 860
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 198
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 198
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,230
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 42,230
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,392
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,499
D. Služby (účtová skupina 51) 1,348
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,250
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,491
4. Sociální náklady (527, 528) 159
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 219
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,007
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,007
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 69
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,838
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,383
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 696
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 696
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -693
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,145
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 796
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 796
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,349
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4326877.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35716550 TIN: 2020267150
 • Sídlo: M & M TERM, Fraňa Kráľa 28, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 30.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Medvecký 5 000 € (100%) Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie miestnych zdrojov na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle Zák. č. 89/1987 Zb.
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   M & M TERM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel a motorových lodí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05