Vytvořte fakturu

JM-INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JM-INVEST
IČO 35716754
TIN 2020984515
DIČ SK2020984515
Datum vytvoření 02 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JM-INVEST
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 193 150 €
Zisk 13 871 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 126,043
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,859
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,859
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,859
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,069
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,918
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,918
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,583
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,568
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,568
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,568
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42,538
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,115
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,115
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,043
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -275,908
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 244,804
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -541,223
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,751
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -550,974
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,871
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 401,951
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 118,472
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 759
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 117,713
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 282,767
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 267,027
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 267,027
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,193
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,580
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,967
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 193,129
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 193,150
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 193,129
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,571
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,605
D. Služby (účtová skupina 51) 63,792
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,666
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,004
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,407
4. Sociální náklady (527, 528) 255
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,987
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,987
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,579
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,732
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 708
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19
2. Ostatní náklady (562A) 19
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 689
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -708
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,871
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35716754 TIN: 2020984515 DIČ: SK2020984515
 • Sídlo: JM-INVEST, Prievozská 2/A, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29 10.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Blaško 6 640 € (100%) Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2015Nové sidlo:
   Prievozská 2/A Bratislava 821 09
   22.06.2015Zrušené sidlo:
   Astrová 2/A Bratislava 821 01
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   05.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.08.2006
   17.02.2009Nové sidlo:
   Astrová 2/A Bratislava 821 01
   16.02.2009Zrušené sidlo:
   Ondavská 3/A Bratislava 821 08
   26.09.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, s vylúčením nebezpečného odpadu
   09.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.08.2006
   31.05.2006Nové sidlo:
   Ondavská 3/A Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 10.05.2006
   30.05.2006Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   09.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   08.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   17.06.1997Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   16.06.1997Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   02.05.1997Nové obchodné meno:
   JM-INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02