Vytvořte fakturu

Grid - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Grid
IČO 35716835
TIN 2020218145
DIČ SK2020218145
Datum vytvoření 25 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Grid
Repašského 5
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 409 €
Zisk 12 533 €
Kapitál 11 359 €
Vlastní kapitál -16 767 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264531801
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 382
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 382
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 382
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,024
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 24,217
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 741
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,406
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 266
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,500
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,193
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -24,599
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,533
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,140
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 326
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,814
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,129
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 20
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,665
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,409
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,110
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 23,299
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,233
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,143
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,662
C. Služby (účtová skupina 51) 4,217
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 632
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 519
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,176
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,387
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 683
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 683
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -683
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,493
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,533
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015