Vytvořte fakturu

HBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HBA
IČO 35716843
TIN 2021393616
DIČ SK2021393616
Datum vytvoření 05 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HBA
Nad Válkom 26
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 155 394 €
Zisk 7 781 €
Kapitál 121 812 €
Vlastní kapitál -27 555 €
Kontaktní informace
Email hba@hba.sk
Telefon(y) 0244881530
Mobile(y) +421905650560, 0905650560
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 187,945
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 31,509
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,509
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,509
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,697
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,588
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,360
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,360
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 3,152
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 148,109
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,682
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 146,427
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,739
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,739
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 187,945
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,774
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 668
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 668
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -34,862
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 60
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,922
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,781
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,719
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 65,263
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 65,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 263
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 141,412
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 122,778
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,778
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,615
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 610
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,409
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,044
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 155,394
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 155,394
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 130
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 155,114
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 146,343
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 105
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,293
D. Služby (účtová skupina 51) 65,620
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,344
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,591
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,267
4. Sociální náklady (527, 528) 1,486
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 550
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,932
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,932
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,499
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,051
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,226
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 54
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,001
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,220
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,220
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,781
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015