Vytvořte fakturu

TEREZA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEREZA
IČO 35716924
TIN 2020987078
DIČ SK2020987078
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEREZA
Hradská 20
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 857 €
Zisk -13 104 €
Kontaktní informace
Email hotel-tereza@hotel-tereza.sk
webové stránky http://www.hotel-tereza.sk;http://www.hotel-tereza.sk/sk/Ubytovanie-Bratislava.alej
Telefon(y) +421245642052, +421245245460
Mobile(y) +421948997888, +421903234912
Fax(y) 0245642052
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,368
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,875
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,875
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 319
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 13,556
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,673
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 985
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,880
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 109
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 106
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,699
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,401
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,298
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 820
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 820
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,368
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,957
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,314
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,314
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -36,806
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,779
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -105,585
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,325
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 916
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 916
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 593
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,572
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 735
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 426
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,154
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 929
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 929
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 58,472
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 61,857
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 58,472
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,385
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,247
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,420
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,596
D. Služby (účtová skupina 51) 9,469
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,592
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,777
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,757
4. Sociální náklady (527, 528) 58
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,936
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,234
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,390
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,987
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 780
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 762
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -754
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,144
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,104
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015