Vytvořte fakturu

LINEA SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Obchodní název LINEA SK
IČO 35716932
TIN 2020228155
DIČ SK2020228155
Datum vytvoření 18 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINEA SK
Bojnická 10
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 431 280 €
Zisk 20 282 €
Kontaktní informace
Email linea@lineasro.sk
Telefon(y) 0243423707
Mobile(y) +421905601689
Fax(y) 0243337466
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,672
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,462
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,723
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106,243
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 146,672
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -117,676
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -145,262
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,282
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,348
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 261,961
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,039
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,522
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,894
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 193,506
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,387
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 431,280
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 68,034
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 361,079
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -158
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,325
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 409,366
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 52,949
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 161,615
C. Služby (účtová skupina 51) 79,041
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 84,332
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 309
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,677
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 24,009
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,434
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,914
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 135,350
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 672
M. Úrokové náklady (562) 2
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 368
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 302
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -672
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,242
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,282
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016