Vytvořte fakturu

CASS, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Obchodní název CASS, družstvo
IČO 35717025
TIN 2020250870
DIČ SK2020250870
Datum vytvoření 16 Duben 1997
Company category Družstvo
Sídlo CASS, družstvo
Račianske mýto 1/B
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 000 €
Zisk 4 256 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249277001
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 127,986
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 127,986
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,454
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,154
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 135,440
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 106,600
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,660
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 79,994
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,035
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 19,655
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,256
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,840
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,840
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,300
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 614
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,926
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 30,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,448
C. Služby (účtová skupina 51) 14,631
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 440
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,377
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,552
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,369
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 96
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 96
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,456
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,200
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,256
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015