Vytvořte fakturu

KTP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KTP
IČO 35717211
TIN 2021367997
Datum vytvoření 09 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KTP
Pri starej prachárni 2
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -37 €
Kapitál 2 942 €
Vlastní kapitál 2 906 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,905
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,905
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,905
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,869
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,733
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 36
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37
C. Služby (účtová skupina 51) 37
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -37
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -37
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4213982.tif
Date of updating data: 25.06.2015