Vytvořte fakturu

SKALKY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SKALKY
IČO 35717289
TIN 2020266776
DIČ SK2020266776
Datum vytvoření 09 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKALKY
Beblavého 10
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 612 €
Zisk 39 522 €
Kapitál 78 331 €
Vlastní kapitál -695 001 €
Kontaktní informace
Email ski@skalky.sk
Telefon(y) 0905314204, 0905855005
Mobile(y) +421905314204, 0905855005
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 92,900
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,717
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,717
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,340
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,011
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,366
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,900
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,982
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,362
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 620
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 44,854
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 44,832
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,832
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,064
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 149
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 915
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 283
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,900
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -655,479
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -704,959
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -704,959
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,522
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 744,379
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,731
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,731
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 707,127
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 153,176
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,176
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 551,905
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,046
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,521
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,675
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,846
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 47,060
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 64,612
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 47,060
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,552
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,433
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,780
D. Služby (účtová skupina 51) 9,258
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 372
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 280
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 92
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,355
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,236
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,236
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -6,777
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,179
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,022
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,697
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,567
2. Ostatní náklady (562A) 1,567
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 31
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 99
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,697
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,482
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35717289 TIN: 2020266776 DIČ: SK2020266776
 • Sídlo: SKALKY, Beblavého 10, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01 09.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Veronika Bab 5 975 € (60%) Beblavého 10 Bratislava 811 01
  Ing. Tibor Bab 2 987 € (30%) Bratislava 811 01
  Mesto Kremnica 996 € (10%) Kremnica 967 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.08.2007Nové sidlo:
   Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Ing. Tibor Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 09.05.1997
   08.08.2007Zrušené sidlo:
   Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. povereným členom mestského zastupiteľstva Ing. Jaroslavom Valentom Kremnica 967 01
   Ing. Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Ing. Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 09.05.1997
   10.06.2003Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. povereným členom mestského zastupiteľstva Ing. Jaroslavom Valentom Kremnica 967 01
   Ing. Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Ing. Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   09.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amerská 13 Bratislava 821 06
   09.05.1997Nové obchodné meno:
   SKALKY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie osobných horských dopravných zariadení (vleky)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amerská 13 Bratislava 821 06
   Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 09.05.1997