Vytvořte fakturu

MAJD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAJD
IČO 35717297
TIN 2020209906
DIČ SK2020209906
Datum vytvoření 09 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAJD
Novobanská 9
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 000 €
Zisk -1 879 €
Kapitál 18 559 €
Vlastní kapitál -9 646 €
Kontaktní informace
Email marta.novotova@azet.sk
Telefon(y) 0905405166
Mobile(y) 0905405166
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,774
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,774
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,774
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,700
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -71
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,072
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,474
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,526
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 165
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,451
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,879
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,000
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,314
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,686
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,798
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,765
C. Služby (účtová skupina 51) 108
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,798
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -873
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 81
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,879
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,879
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015