Vytvořte fakturu

Whitestein Technologies - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Whitestein Technologies
IČO 35717360
TIN 2020218134
DIČ SK2020218134
Datum vytvoření 13 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Whitestein Technologies
Moskovská 13
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 687 838 €
Zisk 48 124 €
Kapitál 432 458 €
Vlastní kapitál 103 690 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254435502
Fax(y) 0254435512
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 538,137
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 57,744
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 57,744
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,847
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,897
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 466,720
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,265
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 5,268
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,268
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,997
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 314,422
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 249,965
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,965
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,430
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 145,033
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,793
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 140,240
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,673
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,753
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,920
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 538,137
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,814
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 67,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 67,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,990
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,990
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,124
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 325,680
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,319
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,319
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 280,367
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 56,733
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,733
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 115,564
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 74,170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,862
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39,957
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,459
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 498
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,037
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 60,643
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 60,643
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,597,317
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,687,838
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,579,338
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,979
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,521
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,616,882
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 62,870
D. Služby (účtová skupina 51) 1,155,124
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,373,155
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,743,521
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 583,952
4. Sociální náklady (527, 528) 45,682
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 369
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,603
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,603
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,761
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,956
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,379,323
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,984
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 653
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,331
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,902
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,054
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,930
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,852
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -922
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35717360 TIN: 2020218134 DIČ: SK2020218134
 • Sídlo: Whitestein Technologies, Moskovská 13, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Peter Neurath Sadová 47/676 Limbach 900 91 10.05.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Whitestein Technologies AG 67 000 € (100%) Cham 6330 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2013Nové sidlo:
   Moskovská 13 Bratislava-Staré Mesto 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.01.2013Zrušené sidlo:
   Panenská 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Neurath Sadová 47/676 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 10.05.2000
   02.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Neurath Nad mestom 1592 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 10.05.2000
   24.11.2009Noví spoločníci:
   Whitestein Technologies AG STEINHAUSEN, Hinterbergstrasse 20 Cham 6330 Švajčiarska konfederácia
   23.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   10.10.2003Nové predmety činnosti:
   vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných systémov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti informatiky
   poradenská činnosť v oblasti technického vybavenia počítača - hardware
   poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia počítača - software
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
   09.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   organizačné zabezpečenie odborných podujatí v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   31.03.2003Noví spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Neurath Nad mestom 1592 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 10.05.2000
   30.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   23.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   22.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   23.03.1999Nové obchodné meno:
   Whitestein Technologies, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 28 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   22.03.1999Zrušené obchodné meno:
   Aitecon, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kremeľská 13 Bratislava 841 10
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Jakeš Robotnícka 55 Senica
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   Aitecon, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   25.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Artecon, s.r.o.
   13.05.1997Nové obchodné meno:
   Artecon, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 13 Bratislava 841 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   organizačné zabezpečenie odborných podujatí v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Jakeš Robotnícka 55 Senica
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec