Vytvořte fakturu

FKC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2016
Basic information
Obchodní název FKC
IČO 35717459
TIN 2020251035
DIČ SK2020251035
Datum vytvoření 13 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FKC
Rostovská 36
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -49 652 €
Kapitál 53 095 €
Vlastní kapitál 53 095 €
Date of updating data: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,020
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 102
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,020
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,443
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 46,124
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -49,652
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,577
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,377
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 417
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 48,636
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,214
C. Služby (účtová skupina 51) 222
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -48,636
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,436
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 56
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -48,692
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -49,652
Date of updating data: 13.01.2016
Date of updating data: 13.01.2016