Vytvořte fakturu

R+V REAL SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název R+V REAL SK
IČO 35717653
TIN 2021400546
Datum vytvoření 30 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R+V REAL SK
Dunajská 3
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 453 €
Zisk 74 €
Kapitál 583 €
Vlastní kapitál -3 680 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.rvreal.sk
Mobile(y) +421903247661
Fax(y) 0252965216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 898
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 865
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 865
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 569
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 296
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 898
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,605
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,983
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,983
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 74
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,503
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 81
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 81
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,422
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,849
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,360
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,453
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,360
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,824
D. Služby (účtová skupina 51) 1,722
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 629
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 638
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 554
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 74
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4227958.tif
Date of updating data: 25.06.2015