Vytvořte fakturu

S-LINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S-LINE
IČO 35717742
TIN 2021010475
Datum vytvoření 07 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S-LINE
Družicová 2
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 242 €
Zisk -12 423 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905967745
Mobile(y) 0905967745
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,667
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,667
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,667
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,200
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,867
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,604
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,152
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,423
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,471
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,491
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,645
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,071
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 677
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,897
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 335
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,242
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,242
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,803
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,822
C. Služby (účtová skupina 51) 5,942
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 297
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,334
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,561
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -522
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,382
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,382
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,382
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,943
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,423
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015