Vytvořte fakturu

VL INTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název VL INTER
IČO 35717866
TIN 2021409489
DIČ SK2021409489
Datum vytvoření 16 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VL INTER
Staré Grunty 24
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 030 861 €
Zisk -127 770 €
Kapitál 1 174 313 €
Vlastní kapitál -750 889 €
Kontaktní informace
Email dulayova@domus-sprava.sk
Telefon(y) 0948423923
Mobile(y) 0948423923
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 340,488
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 315,488
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 251,145
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 240,970
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,970
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 10,175
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 64,343
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,426
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,917
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,000
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 25,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 340,488
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -790,106
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,501
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,501
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -673,476
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 187,838
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -861,314
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -127,770
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,046,526
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 409,932
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 109,932
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 300,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 636,594
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 625,989
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 625,989
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,605
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 84,068
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 84,068
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,030,861
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,030,861
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,030,861
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,155,380
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 395,878
D. Služby (účtová skupina 51) 653,113
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 59
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 35,422
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,908
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -124,519
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -18,130
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 363
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 363
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 363
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 673
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 673
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -310
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -124,829
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,941
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,941
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -127,770
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016