Vytvořte fakturu

SALAMANDER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.01.2016
Basic information
Obchodní název SALAMANDER
IČO 35717904
TIN 2021013467
Datum vytvoření 16 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALAMANDER
Sokolovská 2136/9
93401
Levice
Financial information
Prodej a příjem 1 000 €
Zisk -1 137 €
Kapitál 64 €
Vlastní kapitál 19 €
Date of updating data: 22.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,012
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,012
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,012
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,012
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,012
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -398
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,236
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,236
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 73,237
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -95,734
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -95,734
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,137
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 930
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 930
Date of updating data: 22.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,000
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,585
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 654
D. Služby (účtová skupina 51) 931
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -585
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -657
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,137
Date of updating data: 22.01.2016
Files
4287816.tif
Date of updating data: 22.01.2016