Vytvořte fakturu

LEGIOTOUR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LEGIOTOUR
IČO 35717912
TIN 2020228001
DIČ SK2020228001
Datum vytvoření 19 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LEGIOTOUR
Račianska 33
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 186 142 €
Zisk 16 360 €
Kapitál 64 961 €
Vlastní kapitál 27 039 €
Kontaktní informace
Email legiotour@legiotour.sk
webové stránky http://www.legiotour.sk
Telefon(y) +421244252797, +421244252900
Mobile(y) +421903453900
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 50,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,115
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,718
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,230
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,494
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,346
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,860
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,661
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 78,845
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,138
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,482
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,993
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,360
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,707
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 866
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,841
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,084
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 882
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 117
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,758
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 186,142
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 182,806
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 159,886
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,029
C. Služby (účtová skupina 51) 74,607
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,025
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,387
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,465
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,373
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,256
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 66,170
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,890
M. Úrokové náklady (562) 311
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,562
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,890
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,366
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,006
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,360
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015