Vytvořte fakturu

LR. CSIBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LR. CSIBA
IČO 35717921
TIN 2020266963
DIČ SK2020266963
Datum vytvoření 07 Květen 1997
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo LR. CSIBA
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 968 €
Zisk -582 €
Kapitál 11 291 €
Vlastní kapitál 3 719 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254411818
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,594
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,132
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,132
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,132
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,447
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,031
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,031
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 345
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 163
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 182
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,594
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,137
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,719
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,719
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -582
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,457
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 294
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,163
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,184
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 627
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 352
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 68,968
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 68,968
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,550
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 50,692
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,401
D. Služby (účtová skupina 51) 1,686
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,771
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,668
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,051
4. Sociální náklady (527, 528) 52
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -582
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,189
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -582
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -582
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35717921 TIN: 2020266963 DIČ: SK2020266963
 • Sídlo: LR. CSIBA, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Květen 1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudovít Csiba 0 € (0%) Bieloruská 25 Bratislava 821 06
  Roman Csiba 0 € (0%) Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie elektroinštalatérskych prác, meranie a regulácia
   07.05.1997Nové obchodné meno:
   LR. CSIBA, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Csiba Bieloruská 25 Bratislava 821 06
   Roman Csiba Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ľudovít Csiba Bieloruská 25 Bratislava 821 06
   Roman Csiba Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02