Vytvořte fakturu

ARMOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARMOS
IČO 35717939
TIN 2020241465
DIČ SK2020241465
Datum vytvoření 19 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARMOS
Strojnícka 16
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 461 €
Zisk -1 446 €
Kapitál 100 278 €
Vlastní kapitál -37 127 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243635248
Fax(y) 0243635249
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 74,002
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 74,002
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,544
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,605
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 664
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 103
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 91,546
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,427
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -44,430
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,446
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,119
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 71
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 44,408
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,383
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 336
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,790
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,899
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) -360
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 46,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 110,461
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 109,528
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 417
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 516
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 109,423
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 88,574
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,279
C. Služby (účtová skupina 51) 4,729
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,307
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,439
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 500
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 920
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 675
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,038
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,363
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,524
M. Úrokové náklady (562) 1,274
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 250
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,524
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -486
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,446
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35717939 TIN: 2020241465 DIČ: SK2020241465
 • Sídlo: ARMOS, Strojnícka 16, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02 10.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Daniela Žatková 6 639 € (100%) Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.08.2003Nové sidlo:
   Strojnícka 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.12.2002
   10.08.2003Zrušené sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Žatková Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Žatková Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Žatková Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Kordová Šintovská 45 Bratislava 831 07
   19.05.1997Nové obchodné meno:
   ARMOS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kordová Šintovská 45 Bratislava 831 07