Vytvořte fakturu

Renesans - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Renesans
IČO 35717963
TIN 2020250298
DIČ SK2020250298
Datum vytvoření 19 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Renesans
Zigmundíková 16
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 117 €
Zisk -9 260 €
Kapitál 55 057 €
Vlastní kapitál -27 233 €
Kontaktní informace
Email stano@renesans.sk
Telefon(y) 0336406724, 0905329001
Mobile(y) 0905329001
Fax(y) 0336406724
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,705
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,705
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,705
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,945
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,511
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,434
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 49,650
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,493
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,536
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,260
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 86,143
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 308
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 85,835
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53,830
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,781
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,804
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,420
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 91,117
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 91,117
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 102,306
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,495
C. Služby (účtová skupina 51) 85,113
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,866
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 610
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,044
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 178
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,189
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,491
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,985
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,985
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,096
M. Úrokové náklady (562) 1
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,091
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,889
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,300
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,260
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015