Vytvořte fakturu

MISTRÁL HS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Obchodní název MISTRÁL HS
IČO 35718013
TIN 2020227968
DIČ SK2020227968
Datum vytvoření 07 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MISTRÁL HS
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 370 €
Zisk 1 978 €
Kapitál 44 980 €
Vlastní kapitál -19 352 €
Kontaktní informace
Email mistral@naex.sk
Telefon(y) 0252495212, 0911131797, 0220724379
Mobile(y) 0911131797
Fax(y) 0252495212
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 59,305
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 76
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 76
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 76
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,006
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 45
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 45
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,124
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,977
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,977
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 332
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,815
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,837
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,349
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,488
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 223
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 223
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,305
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,564
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,846
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,933
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,779
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,978
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,869
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 70,729
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,287
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,186
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,101
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,712
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 544
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 761
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,425
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,083
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,083
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 100,314
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,370
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,279
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,035
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,056
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,261
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 922
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,278
D. Služby (účtová skupina 51) 87,112
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,133
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,120
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,013
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 474
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 155
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 155
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 187
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,002
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 455
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 386
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -421
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,688
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,710
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,710
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,978
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016