Vytvořte fakturu

METROLOGY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název METROLOGY
IČO 35718081
TIN 2020209818
DIČ SK2020209818
Datum vytvoření 09 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METROLOGY
Handlovská 28
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 76 498 €
Zisk 8 781 €
Kapitál 45 562 €
Vlastní kapitál 20 697 €
Kontaktní informace
Email metrology@stonline.sk
webové stránky http://www.metrology.sk
Telefon(y) +421263812934, +421263812935, +421263812813
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,962
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,962
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,103
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,103
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,103
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,859
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,537
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,322
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,962
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,135
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 932
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 932
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,782
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,782
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,781
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,827
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,827
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,458
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,458
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,369
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 76,498
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 76,498
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 62,930
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,568
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,812
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 49,177
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 293
D. Služby (účtová skupina 51) 13,342
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,686
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,686
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107
XII. Kurzové zisky (663) 107
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,463
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,064
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 399
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,356
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,330
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,549
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,549
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,781
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016