Vytvořte fakturu

Masis Sport & Investmensts - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Obchodní název Masis Sport & Investmensts
IČO 35718099
TIN 2021356040
Datum vytvoření 21 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Masis Sport & Investmensts
Jamnického 3
84105
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 352 631 €
Vlastní kapitál 350 895 €
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 352,124
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,319
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,319
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 348,805
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 348,805
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 348,805
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 352,124
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,908
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 339,009
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 339,009
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,582
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,582
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,216
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 76
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 76
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,140
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,660
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 19.01.2017