Vytvořte fakturu

DUNAJPLAVBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUNAJPLAVBA
IČO 35718170
TIN 2020984768
DIČ SK2020984768
Datum vytvoření 16 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJPLAVBA
Palatínova 39
94501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 121 160 €
Zisk 47 737 €
Kapitál 1 086 330 €
Vlastní kapitál 203 391 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0357701428
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,088,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 998,907
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 998,907
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,817
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 989,090
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,953
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 858
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 692
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 692
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 85,095
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 538
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 84,557
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,244
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 311
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,933
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,088,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,128
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 196,087
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,087
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,737
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 835,435
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 830,663
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,772
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,674
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,674
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,098
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,541
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,541
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 121,160
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 121,160
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 121,160
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,570
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,828
D. Služby (účtová skupina 51) 11,642
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,348
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,673
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,079
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,590
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,690
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,300
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,289
2. Ostatní náklady (562A) 20,289
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,011
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,291
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,299
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,562
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,562
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,737
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35718170 TIN: 2020984768 DIČ: SK2020984768
 • Sídlo: DUNAJPLAVBA, Palatínova 39, 94501, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2005Nové sidlo:
   Palatínova 39 Komárno 945 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Szabó Strážna 642/8 Komárno-Nová Stráž 945 04
   Mgr. Gejza Kantha Ulica vtáčej záhrady 685/10 Komárno-Nová Stráž 945 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Szabó Strážna 642/8 Komárno-Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.10.2005
   Mgr. Gejza Kantha Ulica vtáčej záhrady 685/10 Komárno-Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.10.2005
   07.11.2005Zrušené sidlo:
   ul. 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   29.05.2004Nové sidlo:
   ul. 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   28.05.2004Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti pohonných hmôt
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05