Vytvořte fakturu

TRIER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIER
IČO 35718293
TIN 2020970677
DIČ SK2020970677
Datum vytvoření 19 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIER
Lidická 24/4068
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 924 €
Zisk -6 671 €
Kapitál 11 193 €
Vlastní kapitál -71 811 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911640644
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,962
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,948
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,950
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 942
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,008
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,020
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,020
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,020
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -22
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 70
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -92
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,962
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,482
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -78,450
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -78,450
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,671
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,444
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,094
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,902
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,902
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,905
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 311
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,004
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 972
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,350
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,095
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,924
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,985
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 939
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,896
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,758
D. Služby (účtová skupina 51) 2,648
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,841
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,320
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,521
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,614
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,280
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,280
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,755
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,972
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,579
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 739
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 104
2. Ostatní náklady (562A) 104
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 635
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -739
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,711
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,671
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35718293 TIN: 2020970677 DIČ: SK2020970677
 • Sídlo: TRIER, Lidická 24/4068, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Iveta Kapustová Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 01.02.2007
  Roman Kapusta Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 01.02.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Iveta Kapustová 3 319 € (50%) Lidická 24/4068 Bratislava 821 04
  Roman Kapusta 3 319 € (50%) Lidická 24/4068 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.04.2013Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   07.08.2007Nové obchodné meno:
   TRIER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lidická 24/4068 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Roman Kapusta Lidická 24 Bratislava 821 04
   Iveta Kapustová Lidická 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Kapustová Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   Roman Kapusta Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   06.08.2007Zrušené obchodné meno:
   LUKA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Priehradná 65 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   Johann Binder Heidesiedlung 6 Parndorf 7111 Rakúsko
   19.05.1997Nové obchodné meno:
   LUKA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priehradná 65 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   Johann Binder Heidesiedlung 6 Parndorf 7111 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava