Vytvořte fakturu

Dubrava - Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Dubrava - Slovensko
IČO 35718404
TIN 2020203449
DIČ SK2020203449
Datum vytvoření 26 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dubrava - Slovensko
Červenej armády 747
90086
Budmerice
Financial information
Prodej a příjem 185 627 €
Zisk -6 081 €
Kapitál 107 894 €
Vlastní kapitál -134 710 €
Kontaktní informace
Email dubrava@nextra.sk
Telefon(y) 0336448593, 0903436628
Mobile(y) +421903436628
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,550
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 52,519
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 115,550
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -140,791
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -142,013
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,081
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 256,341
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 255,597
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 245,928
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,476
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,231
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -38
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 744
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 185,627
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 185,457
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 130
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 181,369
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 104,629
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 381
C. Služby (účtová skupina 51) 56,991
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,013
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 87
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -2,406
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 674
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,258
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,586
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,050
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 2,050
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,202
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 733
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 469
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 848
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,106
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 11,187
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35718404 TIN: 2020203449 DIČ: SK2020203449
 • Sídlo: Dubrava - Slovensko, Červenej armády 747, 90086, Budmerice
 • Datum vytvoření: 26 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Čambál Červenej armády 797 Budmerice 900 86 26.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dubrava Chemické výrobné družstvo, 6 639 € (100%) Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Dubrava Chemické výrobné družstvo, Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dubrava Chemické výrobné družstvo, Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   Dubrava - Slovensko spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 747 Budmerice 900 86
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Noví spoločníci:
   Dubrava Chemické výrobné družstvo, Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Čambál Červenej armády 797 Budmerice 900 86