Vytvořte fakturu

BarTon design - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BarTon design
IČO 35718498
TIN 2020209950
DIČ SK2020209950
Datum vytvoření 13 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BarTon design
Štyndlova 10
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 295 €
Zisk -350 €
Kapitál 27 967 €
Vlastní kapitál -55 186 €
Kontaktní informace
Email matistav@gmail.com
Telefon(y) 0903433692
Mobile(y) 0903433692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,493
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,760
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 733
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,493
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,837
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,440
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -64,566
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -350
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,330
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,970
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 62,091
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,089
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,741
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,430
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,831
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,269
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 68,295
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 68,295
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 66,977
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 1,278
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 65,486
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 213
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,318
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 67,017
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 708
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 559
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 149
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -708
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 610
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -350
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35718498 TIN: 2020209950 DIČ: SK2020209950
 • Sídlo: BarTon design, Štyndlova 10, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava 821 05 23.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Lýdia Matiašková 4 979 € (75%) Štyndlova 10 Bratislava 821 05
  Ing.arch. Jaroslav Lalík 1 660 € (25%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.10.2008Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba hračiek z textilu a umelých hmôt
   výroba spomienkových predmetov
   21.08.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   07.07.2005Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   11.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Lalík Nová 3 Bratislava 831 03
   10.08.2003Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 13.05.1997 Skončenie funkcie: 10.04.2003
   11.03.2003Nové sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.06.1998
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 13.05.1997 Skončenie funkcie: 10.04.2003
   10.03.2003Zrušené sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   11.09.2001Nové predmety činnosti:
   kopírovacie, laminovacie a viazacie služby
   činnosť stavbyvedúceho - jednoduché stavby
   činnosť stavebného dozoru - jednoduché stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   23.03.1999Nové sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava
   Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   22.03.1999Zrušené sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1998Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Viliam Tonhajzer Pečnianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1997Nové obchodné meno:
   BarTon design, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti interiéru, exteriéru a životného prostredia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba hračiek z textilu a umelých hmôt
   výroba spomienkových predmetov
   Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Viliam Tonhajzer Pečnianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob