Vytvořte fakturu

NIKOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název NIKOM
IČO 35718609
TIN 2021011124
DIČ SK2021011124
Datum vytvoření 27 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIKOM
Korytnická 8
82107
Bratislava
Financial information
Zisk -4 656 €
Kapitál 10 113 €
Vlastní kapitál 934 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265444151
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,614
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,552
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,552
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,552
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,024
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 179
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 179
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,845
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,733
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 38
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 38
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,614
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,531
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,931
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,931
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,445
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 75
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,520
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,656
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,145
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 772
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 772
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,273
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 229
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 70
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,612
D. Služby (účtová skupina 51) 594
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,018
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,405
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 600
4. Sociální náklady (527, 528) 13
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,612
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -594
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,696
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,656
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016