Vytvořte fakturu

SEWS Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Obchodní název SEWS Slovakia
IČO 35718641
TIN 2020137009
DIČ SK2020137009
Datum vytvoření 27 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEWS Slovakia
Pivovarnícka 3509/20
95501
Topoľčany
Financial information
Prodej a příjem 6 613 171 €
Zisk -48 854 €
Kapitál 8 573 894 €
Vlastní kapitál 4 614 108 €
Kontaktní informace
Email beata.belisova@sews-e.sk
Telefon(y) 0385320844, 0385357104
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,633,159
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,399,999
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,399,999
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,302,205
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 97,794
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,230,011
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,506,243
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 850,480
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 791,452
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,028
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 654,457
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,306
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 723,768
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,105
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 722,663
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,149
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,149
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,633,159
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,462,533
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,912,268
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,912,268
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 791,227
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 791,227
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,192,108
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,142,298
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,334,406
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,854
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,626
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 93,237
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,451
12. Odložený daňový závazek (481A) 91,786
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,566
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,383
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,383
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 183
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 71,823
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 71,823
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,908,173
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,613,171
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 779
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,907,394
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -608,720
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,363,893
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,949,825
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,529,287
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 779
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,103,279
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -171,420
D. Služby (účtová skupina 51) 910,909
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,190,087
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,544,684
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 575,614
4. Sociální náklady (527, 528) 69,789
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,572
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) -121,969
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 364,000
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -485,969
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,360,354
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,468
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,164
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 83,884
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 455,906
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,551
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,251
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 498
2. Ostatní náklady (562A) 17,753
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,309
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,991
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,475
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 59,409
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 108,263
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,477
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 91,786
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,854
Date of updating data: 10.10.2016
 • IČO :35718641 TIN: 2020137009 DIČ: SK2020137009
 • Sídlo: SEWS Slovakia, Pivovarnícka 3509/20, 95501, Topoľčany
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2000Nové sidlo:
   Pivovarnícka 3509/20 Topoľčany 955 01
   15.02.2000Nové obchodné meno:
   SEWS Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Sumitomo Electric Wiring Systems (Europe) Limited Prospect House, Cemetery Road, Silverdale, Newcastle-under-Lyme ST5 6PA Staffordshire Anglicko
   02.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Kevin Philips 39 Wern Road, Ystalyfera Swansea Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Margarétova 2693/2 Topoľčany
   27.05.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba káblových zväzkov a vodičov pre automobilový priemysel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ