Vytvořte fakturu

OMEGA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Obchodní název OMEGA Slovakia
Stav V likvidaci
IČO 35718684
TIN 2020218277
DIČ SK2020218277
Datum vytvoření 16 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMEGA Slovakia
Galbavého 1
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 248 €
Zisk -5 667 €
Kapitál 33 053 €
Vlastní kapitál -21 044 €
Kontaktní informace
Email firma@omegaslovakia.sk
Telefon(y) 0243412361, 0905315573
Mobile(y) +421905341830, 0905315573
Fax(y) 0243412361
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,316
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 805
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 805
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,511
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,085
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,085
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,702
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,502
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,502
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 169
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,724
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,015
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,709
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,316
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,988
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,734
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,734
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,408
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 489
2. Ostatní fondy (427, 42X) 919
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,463
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,463
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,667
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,304
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,304
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 46,301
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,301
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,248
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,265
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,983
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,260
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,826
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,262
D. Služby (účtová skupina 51) 4,078
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 94
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 94
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,012
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,901
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 6
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 694
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 610
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -655
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,667
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,667
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016