Vytvořte fakturu

OMEGA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název OMEGA Slovakia
Stav Zničeno
IČO 35718684
TIN 2020218277
DIČ SK2020218277
Datum vytvoření 16 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMEGA Slovakia
Galbavého 1
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 750 €
Zisk 1 357 €
Kapitál 33 053 €
Vlastní kapitál -21 044 €
Kontaktní informace
Email firma@omegaslovakia.sk
Telefon(y) 0243412361, 0905315573
Mobile(y) +421905341830, 0905315573
Fax(y) 0243412361
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 805
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 805
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,558
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,085
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,085
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,473
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,473
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,363
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,981
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,734
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,734
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 919
2. Ostatní fondy (427, 42X) 919
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,029
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,029
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,357
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 382
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 382
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 382
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,750
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,003
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31
D. Služby (účtová skupina 51) 2,478
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 438
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,747
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,509
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 494
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 489
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 502
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 502
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,739
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 382
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 382
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,357
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017
 • IČO :35718684 TIN: 2020218277 DIČ: SK2020218277
 • Sídlo: OMEGA Slovakia, Galbavého 1, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2017Zrušené obchodné meno:
   OMEGA Slovakia spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   06.10.2015Nové obchodné meno:
   OMEGA Slovakia spol. s r.o. v likvidácii
   16.05.1997Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným