Vytvořte fakturu

IMADREV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMADREV
IČO 35718692
TIN 2021344336
DIČ SK2021344336
Datum vytvoření 19 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMADREV
Na Bystričku 39
02302
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 86 584 €
Zisk -79 701 €
Kapitál 970 675 €
Vlastní kapitál 425 477 €
Kontaktní informace
Email martin@imadrev.sk
Telefon(y) 0414386472
Mobile(y) 0905867143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 827,093
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 845,688
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,000
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 839,688
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 839,098
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 590
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -18,865
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 200
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -19,100
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -19,100
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -19,100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 0
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 270
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,093
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300,776
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 433,525
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,687
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -59,687
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79,701
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 141,726
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 399
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 399
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 138,413
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,258
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,258
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,648
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,670
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,783
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,823
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,538
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,538
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 597
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 779
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 384,591
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 343,013
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 41,578
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 86,584
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 86,584
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,240
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 30,285
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,059
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,124
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,320
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,484
D. Služby (účtová skupina 51) 8,044
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,845
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,626
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,181
4. Sociální náklady (527, 528) 1,038
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 92,642
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 92,642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,784
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -79,540
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,677
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 26
2. Ostatní náklady (562A) 26
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,701
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -79,701
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35718692 TIN: 2021344336 DIČ: SK2021344336
 • Sídlo: IMADREV, Na Bystričku 39, 02302, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Květen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.07.2004Nové obchodné meno:
   IMADREV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   163 Krásno nad Kysucou 023 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Janovec 74 Dohňany 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Janovec 74 Dohňany 020 01 Vznik funkcie: 09.12.2003
   25.07.2004Zrušené obchodné meno:
   EUZUPEJA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   25.01.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   19.05.1997Nové obchodné meno:
   EUZUPEJA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamné činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   kúpa a predaj tovaru-veľkoobchod
   poskytovanie software-predaj hotových programov
   vydavateľská činnosť
   školiace a poradenské služby v oblasti matematiky, fyziky, výpočtovej techniky a informatiky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003