Vytvořte fakturu

COM. S.I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název COM. S.I.
Stav Zničeno
IČO 35718803
TIN 2020266523
DIČ SK2020266523
Datum vytvoření 27 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COM. S.I.
Záhradkárska 14
90055
Lozorno
Financial information
Prodej a příjem 64 036 €
Zisk -101 688 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265458371
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -275,736
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,921
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,921
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,092
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,092
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -186,061
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 48,812
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -234,873
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -101,688
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,736
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,274
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,274
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 272,462
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 272,462
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 272,462
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 64,036
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,044
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,192
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 165,608
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 85,297
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 16,037
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,935
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,633
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 302
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 104
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,557
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,342
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,020
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -101,572
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -80,290
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,688
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -101,688
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35718803 TIN: 2020266523 DIČ: SK2020266523
 • Sídlo: COM. S.I., Záhradkárska 14, 90055, Lozorno
 • Datum vytvoření: 27 Květen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2012Nové obchodné meno:
   COM. S.I. spol. s r. o. "v likvidácii"
   14.06.2012Zrušené obchodné meno:
   COM. S.I. spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jarmila Kavická Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.02.2005
   15.08.2009Nové sidlo:
   Záhradkárska 14 Lozorno 900 55
   14.08.2009Zrušené sidlo:
   Píla Lozorno 438 Lozorno 900 55
   17.06.2008Nové predmety činnosti:
   montáž a osadzovanie dverí a bezpečnostných dverí s menej ako 3- bodovým uzamykacím mechanizmom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Jarmila Kavická Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.02.2005
   16.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jarmila Kavická Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.02.2005
   10.05.2005Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Boulevard de la Foire L 1528 5 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   09.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   04.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jarmila Kavická Jungmannova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.02.2005
   03.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Trnková Zohorská ul. č. 25 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.1997
   25.11.2003Nové sidlo:
   Píla Lozorno 438 Lozorno 900 55
   Noví spoločníci:
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Trnková Zohorská ul. č. 25 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.1997
   24.11.2003Zrušené sidlo:
   Palisády 55 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore Talianko
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Trnková 316 Jabloňové
   15.06.1999Noví spoločníci:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore Talianko
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   14.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore Talianko
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   20.11.1997Noví spoločníci:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore Talianko
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   19.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore Talianko
   27.05.1997Nové obchodné meno:
   COM. S.I. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 55 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (so špecializáciou na drevo a výrobky z dreva)
   Noví spoločníci:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore Talianko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Trnková 316 Jabloňové