Vytvořte fakturu

SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA
IČO 35718854
TIN 2020267579
DIČ SK2020267579
Datum vytvoření 27 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA
Sládkovičova 7
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 86 379 €
Zisk 3 466 €
Kapitál 49 336 €
Vlastní kapitál 38 879 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,319
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,592
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 82,296
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 229
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,891
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,911
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,344
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 500
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 33,378
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,466
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,567
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,169
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,926
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,368
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 195
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,175
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 472
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 86,379
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 86,379
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 81,565
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,648
C. Služby (účtová skupina 51) 64,544
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,895
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 188
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 290
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,814
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,187
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 282
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 282
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -280
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,534
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,068
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,466
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015