Vytvořte fakturu

DANIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANIMEX
IČO 35719052
TIN 2020209895
DIČ SK2020209895
Datum vytvoření 29 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANIMEX
Údernícka 15
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 221 910 €
Zisk -2 163 €
Kapitál 66 988 €
Vlastní kapitál -5 056 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263829955
Mobile(y) +421903905500
Fax(y) 0263829955
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,731
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,731
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,731
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,246
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,640
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 552
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,445
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 72,977
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,219
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,359
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,163
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,196
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,878
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,708
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,661
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,002
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,049
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,996
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 610
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 221,910
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 216,916
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 805
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 489
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 223,108
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 164,963
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,783
C. Služby (účtová skupina 51) 22,027
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,227
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 477
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,688
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,943
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,198
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,948
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 965
M. Úrokové náklady (562) 65
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 900
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -965
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,163
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,163
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719052 TIN: 2020209895 DIČ: SK2020209895
 • Sídlo: DANIMEX, Údernícka 15, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava 851 01 29.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Janka Dantsitsová 6 639 € (100%) Vranovská 336/51 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.12.2007Nové sidlo:
   Údernícka 15 Bratislava 851 01
   10.12.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 01
   29.11.2004Nové sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.05.1997
   28.11.2004Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava
   22.01.2002Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   21.01.2002Zrušené sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 02
   13.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava 851 01
   12.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava
   21.11.1997Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 02
   20.11.1997Zrušené sidlo:
   Vranovská 51 Bratislava 851 01
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   DANIMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 51 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava