Vytvořte fakturu

ŠEDIVÁ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠEDIVÁ
IČO 35719249
TIN 2020266875
DIČ SK2020266875
Datum vytvoření 16 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠEDIVÁ
Ilyrská 2/A
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 661 367 €
Zisk 4 212 €
Kapitál 189 649 €
Vlastní kapitál 131 846 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903726058, +421903643328, +421903236058
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 176,630
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,250
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,250
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,380
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,311
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,311
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 131,278
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 131,274
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,274
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -3,209
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,132
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -23,341
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,630
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,058
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,170
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,170
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 123,037
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 128,385
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,348
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,212
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,572
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,656
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,656
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,532
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,922
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,922
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,024
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 697
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,783
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 106
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,384
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 661,367
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 660,537
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 830
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 651,691
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 568,809
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,672
D. Služby (účtová skupina 51) 30,889
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,100
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,451
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,831
4. Sociální náklady (527, 528) 1,818
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,127
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,633
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,633
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,461
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,676
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,167
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,586
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,281
2. Ostatní náklady (562A) 2,281
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 224
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,584
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,092
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719249 TIN: 2020266875 DIČ: SK2020266875
 • Sídlo: ŠEDIVÁ, Ilyrská 2/A, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10 29.07.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jana Šedivá 3 320 € (50%) Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
  Ing. Lubomír Šedivý 3 320 € (50%) Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   Ing. Lubomír Šedivý Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   28.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   01.07.2009Nové sidlo:
   Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   30.06.2009Zrušené sidlo:
   Tolstého 2 Bratislava 811 06
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   ŠEDIVÁ s r.o.
   Nové sidlo:
   Tolstého 2 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností
   poskytovanie aranžérskych a sadovníckych služieb a parkových úprav
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava