Vytvořte fakturu

SOREX-DUO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOREX-DUO
IČO 35719303
TIN 2020266787
DIČ SK2020266787
Datum vytvoření 30 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOREX-DUO
Mošovského 6
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 495 €
Zisk -7 156 €
Kapitál 11 958 €
Vlastní kapitál 784 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,379
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,379
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,379
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,135
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,053
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,514
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,372
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,519
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,156
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,886
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,761
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,125
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 155
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,850
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,495
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,495
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,969
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,370
C. Služby (účtová skupina 51) 686
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 267
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,646
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,474
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,561
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,682
M. Úrokové náklady (562) 1,040
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 642
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,682
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,156
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,156
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719303 TIN: 2020266787 DIČ: SK2020266787
 • Sídlo: SOREX-DUO, Mošovského 6, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03 30.05.1997
  Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02 30.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Tarač 1 992 € (30%) Mošovského 6 Bratislava 811 03
  Ing. Juraj Richter 1 992 € (30%) Mesačná 3 Bratislava 821 02
  Ing. Róbert Kohút 2 656 € (40%) Ul. 8. mája 32 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Kohút Ul. 8. mája 32 Bratislava 821 06
   22.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   09.07.2005Nové predmety činnosti:
   producentská činnosť v oblasti výroby fimov a videozáznamov
   fotografické služby
   02.09.2003Noví spoločníci:
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   01.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   SOREX-DUO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04