Vytvořte fakturu

TEGI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEGI
IČO 35719338
TIN 2020998177
Datum vytvoření 29 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEGI
Železničiarska 3
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 452 €
Zisk 2 227 €
Kapitál 23 990 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,559
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,559
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,837
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,658
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,167
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,012
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,396
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,652
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 690
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,971
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,228
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,744
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,226
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 518
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 490
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,452
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,452
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,617
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 683
C. Služby (účtová skupina 51) 11,178
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,001
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,117
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 481
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,345
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,590
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 118
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,717
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 490
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,227
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4152534.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719338 TIN: 2020998177
 • Sídlo: TEGI, Železničiarska 3, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Ľubica Taligová Železničiarska 3 Bratislava 811 02 29.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Ľubica Taligová 6 705 € (100%) Železničiarska 3 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.2001
   30.12.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v odbore pediatrická neurológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Železničiarska 3 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Taligová Železničiarska 3 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.05.1997
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.05.1997
   20.02.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo mimo ekonomického a účtovného poradenstva
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.05.1997
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.2001
   19.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   14.03.2001Nové obchodné meno:
   TEGI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 3 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   13.03.2001Zrušené obchodné meno:
   LLB, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   LLB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu a v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05