Vytvořte fakturu

Upratovacie služby - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Upratovacie služby
Stav Zničeno
IČO 35719435
TIN 2020206782
DIČ SK2020206782
Datum vytvoření 03 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Upratovacie služby
Osadná 2
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 000 €
Zisk 4 809 €
Kapitál 869 586 €
Vlastní kapitál -20 077 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0948400181
Mobile(y) 0948400181
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 775,835
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 692,353
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 396,770
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 356,770
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 295,583
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 295,583
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,257
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 25,000
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 25,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,439
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,439
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,818
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 52,206
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 612
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 225
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 225
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 775,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -117,418
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -129,530
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,182
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -130,712
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,809
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 893,253
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 893,020
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 540,620
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 540,620
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 350,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,400
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 233
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 233
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,688
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 424
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4
D. Služby (účtová skupina 51) 326
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,576
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,670
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 688
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 688
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 688
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 674
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,250
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,441
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,441
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719435 TIN: 2020206782 DIČ: SK2020206782
 • Sídlo: Upratovacie služby, Osadná 2, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.03.2015Zrušené obchodné meno:
   Upratovacie služby, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Osadná 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   výroba nesýtených a sýtených nealkoholických nápojov
   výroba vína
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádz- kovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   čistiace a upratovacie služby
   údržba ciest a komunikácií - odhŕňanie snehu, zimná a letná údržba komunikácií
   údržba cestných zvodidiel
   údržba zelene pri komunikáciách
   údržba a úprava verejných priestranstiev a parkov
   vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických sadovníckych diel
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   správa bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   prípravné práce k realizácii stavby
   administratívne služby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner fitnes
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.09.2013
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.09.2013
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74 Vznik funkcie: 17.05.2011
   03.07.2013Nové sidlo:
   Osadná 2 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.07.2013Zrušené sidlo:
   Halalovka 35 Trenčín 911 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.10.2011Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner fitnes
   08.06.2011Noví spoločníci:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74 Vznik funkcie: 17.05.2011
   07.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.04.2010
   26.05.2010Nové obchodné meno:
   Upratovacie služby, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Halalovka 35 Trenčín 911 08
   Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   údržba ciest a komunikácií - odhŕňanie snehu, zimná a letná údržba komunikácií
   údržba cestných zvodidiel
   údržba zelene pri komunikáciách
   údržba a úprava verejných priestranstiev a parkov
   vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických sadovníckych diel
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   správa bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   prípravné práce k realizácii stavby
   administratívne služby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.04.2010
   25.05.2010Zrušené obchodné meno:
   METAL GROUP, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fláviovská 16 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 05.04.2008
   17.05.2008Nové sidlo:
   Fláviovská 16 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 05.04.2008
   16.05.2008Zrušené sidlo:
   Továrenská 3/a Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Kristína Jankovičová Kláštorná 22 Bratislava 821 05
   Jana Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   Viera Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   03.12.2002Nové obchodné meno:
   METAL GROUP, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Kristína Jankovičová Kláštorná 22 Bratislava 821 05
   Jana Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   Viera Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   02.12.2002Zrušené obchodné meno:
   LIMODRINK, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   10.09.2001Noví spoločníci:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   09.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   03.06.1997Nové obchodné meno:
   LIMODRINK, s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 3/a Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   výroba nesýtených a sýtených nealkoholických nápojov
   výroba vína
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádz- kovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky