Vytvořte fakturu

YGGDRASILL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název YGGDRASILL
IČO 35719559
TIN 2020210170
Datum vytvoření 28 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YGGDRASILL
Hálova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 840 €
Zisk 454 €
Kapitál 5 354 €
Vlastní kapitál -288 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,149
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,149
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,968
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,968
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,968
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,181
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 821
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 360
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,149
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 226
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 226
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,154
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,154
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 454
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,983
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 294
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,223
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 86
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 346
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 311
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 201
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 201
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,840
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,840
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,840
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,312
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,485
D. Služby (účtová skupina 51) 1,598
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,220
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,440
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 150
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,604
4. Sociální náklady (527, 528) 26
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,528
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,757
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 594
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 185
2. Ostatní náklady (562A) 185
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 409
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -594
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 934
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015