Vytvořte fakturu

JUTTA JORDAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JUTTA JORDAN
IČO 35719575
TIN 2020200611
Datum vytvoření 05 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUTTA JORDAN
Košická 52
82107
Bratislava
Financial information
Zisk -743 €
Kapitál 26 328 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,003
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,003
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,003
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,003
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,003
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,003
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,095
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,979
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,556
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,556
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -743
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 908
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 908
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 231
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 677
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 263
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 263
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -263
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -263
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -743
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35719575 TIN: 2020200611
 • Sídlo: JUTTA JORDAN, Košická 52, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Červen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Karastojanoff Neunkirchnerstrasse 16/5 Würflach 2732 Rakúska republika 19.04.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jutta Karastojanoff 6 639 € (100%) Würflach 2732 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2014Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 07
   31.01.2014Zrušené sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   03.06.2006Nové sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   02.06.2006Zrušené sidlo:
   Nová Lipnica 417 Dunajská Lužná 900 42
   24.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Karastojanoff Neunkirchnerstrasse 16/5 Würflach 2732 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2004
   23.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Gábrišová Záhumenná 284/92 Bratislava 851 10
   17.01.2003Noví spoločníci:
   Jutta Karastojanoff Neunkirchnerstrasse 16/5 Würflach 2732 Rakúska republika
   16.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Karastojanoff Franz v.Furtenbach - Strasse 40 Wiener Neustadt 2700 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na hrádzi 179/45 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Karastojanoff Franz v.Furtenbach - Strasse 40 Wiener Neustadt 2700 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na hrádzi 179/45 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   07.10.2002Nové sidlo:
   Nová Lipnica 417 Dunajská Lužná 900 42
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba - záhradníctvo - pestovanie kvetov, zeleniny a zemiakov
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   06.10.2002Zrušené sidlo:
   Kováčska 124 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba - záhradníctvo pestovanie kvetov a zeleniny
   04.10.2001Nové sidlo:
   Kováčska 124 Dunajská Lužná 900 42
   03.10.2001Zrušené sidlo:
   204 Dunajská Lužná 900 42
   19.07.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Gábrišová Záhumenná 284/92 Bratislava 851 10
   18.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Peter Karastojanoff Franz v.Furtenbach - Strasse 40 Wiener Neustadt 2700 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na hrádzi 179/45 Bratislava 851 10
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Karastojanoff Franz v.Furtenbach - Strasse 40 Wiener Neustadt 2700 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Záhumenná 284/92 Bratislava
   04.06.1997Nové obchodné meno:
   JUTTA JORDAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   204 Dunajská Lužná 900 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poľnohospodárska výroba - záhradníctvo pestovanie kvetov a zeleniny
   Noví spoločníci:
   Peter Karastojanoff Franz v.Furtenbach - Strasse 40 Wiener Neustadt 2700 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Záhumenná 284/92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Karastojanoff Franz v.Furtenbach - Strasse 40 Wiener Neustadt 2700 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na hrádzi 179/45 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 27.12.2002