Vytvořte fakturu

SLOVAKODATA LEASING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAKODATA LEASING
IČO 35719583
TIN 2020210566
DIČ SK2020210566
Datum vytvoření 05 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKODATA LEASING
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Financial information
Zisk 1 930 €
Kapitál 222 243 €
Vlastní kapitál 222 210 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 225,133
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137,781
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,319
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 225,133
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 224,140
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,506
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 213,065
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,930
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 993
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 993
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,001
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,000
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 111
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,890
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,890
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,930
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015